Releasefest!

(Information in Swedish below.)

Vi kan knappt själva tro att det är sant, men efter alla dessa år har faktiskt dagen kommit då vi stolt kan presentera filmen Vapnet – en berättelse om tidens gång. Ni är ett antal människor som på olika sätt hjälpt oss att förverkliga denna film, och ett ännu större antal som visat stort intresse. Nu är ni alla välkomna på den definitiva releasefesten lördagen den 23 maj, se flyer för mer information:

Vapnet releasefest!

Att hitta från Albano till Smedjan är också enkelt, men för säkerhets skull kan du kolla en karta här.

Väl mött på lördagen!

Hälsningar,
Nattlek, med kumpaner.

(P.S. Filmen kommer också att finnas till försäljning på DVD. D.S.)

This entry was posted in General, Screenings. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Posted May 17, 2009 at 23:42 | Permalink

    Äntligen!

  • Still confused? Don't hesitate to send us an e-mail if you have any questions. Additional contact information can be found here.