27 april 2010

Filmindustrin som kidnappade en stad

Thom Andersen är i sin film Los Angeles Plays Itself på jakt efter ett flyktigt Los Angeles, en stad som han menar har approprierats av filmindustrin och utnyttjats som billig statist. Ena dagen får staden agera Chicago, andra dagen Detroit, eller som i filmer som Flykten från L.A. (Escape from L.A., John Carpenter, 1996) och […]

26 april 2010

Första vandringen

Jag möts av beskedet att Bo Hansson avlidit, vilket för mig är en enormt stor sorg. Denne man utgör en av grundpelarna i hela mitt musikintresse idag, för sin egen musik som är helt fantastisk, som musiker, men också som inspiratör till ett antal andra artister som sammantaget utgjorde en helt ny musikalisk era i […]

26 april 2010

Subjektivitet och fängslande bilder i Mass Effect

Sedan Linda Williams 1991 skrev sin berömda essä “Film Bodies: Gender, Genre and Excess” har det diskuterats huruvida andra genrer än de tre ursprungliga (porr, skräck och melodrama) kan läggas till kategorin kroppsgenrer (“body genres”). Jag föreslår att dataspelet Mass Effect (BioWare, 2007) kan räknas dit, tillsammans med de flesta andra dataspel av first person […]

15 april 2010

Det grymma landet – mnemoteknik, monument och magma

Foto: orvaratli Det allra första inlägget på Barnvagnen handlade om minnesstrategier och ideologi, specifikt kopplat till sten och monument. Att föreviga sig själv var något de egyptiska kungarna ägnade mycket tid och pengar åt, men det skedde också med stor insikt: På ett mycket medvetet sätt valde man vad som skulle byggas i sten och […]

10 april 2010

Entropiska zoner

Det finns omgivningar som är tyngda av entropi. Komplex information är inbyggd i objekt, information som förblir dold tills vi zoomar in och applicerar omvänd ingenjörskonst, frilägger den fysiska källkoden. Många sådana objekt är alldagliga och osynliga, först när vi vet vad vi ska titta efter visar sig komplexiteten. Jag sågar med en helt vanlig […]

26 mars 2010

Mot en modern filmrecension

Det finns en föreställning om att en filmrecensent i första hand ska vara trogen publiken och ”stå på publikens sida” vad gäller bedömningen av filmer, denna föreställning har väl sin största företrädare i Ronny Svensson. Även om inte alla lika uttryckligen påpekar detta som Svensson så är det ändå ett i mina ögon utbrett synsätt. […]

11 mars 2010

Människans sexuella förhållande till bilen

Grävde fram ett gammalt citat ur en bortglömd mapp på datorn: Fysiologiskt sett modifieras den människa som på ett normalt sätt begagnar tekniska hjälpmedel ständigt av dessa, och finner i sin tur ständigt nya sätt att modifiera tekniken. Människan blir något slags könsorgan för maskinerna, som biet för växterna, och gör det möjligt för dem […]

10 mars 2010

Nej, ni representerar inte mig

Journalisten rapporterar om det nystartade nätverket Kulturskaparna som säger sig representera ”fler än 50 000 författare, bildkonstnärer, musikskapare, skådespelare, artister, regissörer, musiker och journalister” och som presenterar sig via en debattartikel i Svenska Dagbladet. Jag skrev en kommentar till detta i mina ögon debakel och tänkte här utveckla innehållet i den kommentaren. Problemet med Kulturskaparna […]

2 mars 2010

Säg det i dofter

Försök att ackompanjera filmvisningar med dofter genomfördes redan tio år efter filmens födelse, då Samuel Roxy Rothafel berikade sin publik med en air av rosenvatten som fläktades ut i biosalongen med hjälp av en vanlig bordsfläkt. Åren runt 1930 vidtogs ytterligare doftförsök då några biografer kring Broadway prövade att gjuta moln av parfym direkt från […]

28 februari 2010

Nekandet av cyborgasmen

Om vi i förlängningen flyttar våra medvetanden till helt artificiella kroppar kommer problemet med stängda teknologier inte längre vara just ett teknologiskt problem. Det kommer vara ett på djupet etiskt problem av samma rang som slaveri eller dödsstraff. Vi har idag något slags autonomi i hur vi får utforma, förändra och behandla våra kroppar. Den […]