Om Barnvagnen

I. Barnvagnen handlar i första hand om rörliga bilder, vilket indirekt har att göra med författarens studier i filmvetenskap på masternivå; mer direkt har det att göra med ett enormt filmintresse. Förutom en teoretisk bakgrund har författaren också praktisk erfarenhet av filmproduktion, främst kortfilm och dockanimation.

II. Barnvagnen kan omöjligt hålla sig borta från andra intressesfärer såsom musik, konst, teknologi och universum.

III. Barnvagnen är ute efter mesta möjliga korsbefruktning mellan dessa olika ämnen, ingen association är alltför drastisk.

IV. Barnvagnen är Bo Widerbergs debutlångfilm från 1963 och en väsentlig milstolpe i författarens filmintresse.

V. Barnvagnens författare är Markus Amalthea Magnuson.