9 oktober 2011

Bo Widerberg hela veckan

En kort notis om Bo Widerberg-veckan på Cinemateket, några filmtips inkluderade.

26 september 2011

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS

Om magiska kvadrater, Sator-kvadraten och översättningar, utifrån utställningen The Spiral and the Square på Bonniers konsthall.

26 juli 2011

Svanslängd på Spotify

En enkel, empirisk undersökning av hur kuperad den långa svansen på Spotify egentligen är, baserad på automatiska sökningar. Källkod finns att hämta.

23 mars 2011

Vår tids Cleopatra

En reflektion med anledning av Elizabeth Taylors död, kring den episka entréscenen i filmen Cleopatra som allegori över det klassiska Hollywood.

23 mars 2011

Räkna med igenkänningsfaktorn

Om uppfinnandet av ansiktsigenkännande sökmotorer och hur detta kan påverka oss, samt hur samma sak skildras i komediserien Better Off Ted.

22 mars 2011

Leka krig

Om novellen ”Timmen H” av Ray Bradbury och hur allas vårt surfande och fildelande bidrar till militära syften, i enlighet med Friedrich Kittlers idéer kring fiberoptiska nätverk och kärnvapen.

21 mars 2011

Samlade serienummer – en historik

En historik över serienummerdatabasen Cracks&Numbers och dess arvtagare, samtidigt en redogörelse för de underjordiska Mac-kretsarna på 1990-talet och mitt då begynnande hackerskap.

20 mars 2011

Existentiella gränssnittselement

Liksom skönhet tydligen ligger i betraktarens öga, ligger också vad som tillskrivs simpla gränssnittselement i användarens existentiella fantasi.

19 mars 2011

Den postdigitala filmen V: Ratioekonomins informella marknader – ratiofattigdom och filjunkies

Om de sekundära ekonomier som uppstår inom fildelningsnätverk som resultat av bristande ratio och andra faktorer, samt hur dessa förhåller sig till fildelningsekonomi i stort.

18 mars 2011

Hosedjävulen

Barnvagnen modebloggar. Om Andreas Musculus och andra ivriga kritikers hat mot vasarenässansens mode och hur just Gustav Vasa smörade för kontinenten.