← TillbakaVisa inspelningar

Johann Gottlieb Naumann

(1741–1801)

Kompositioner

Gustaf Wasa: Akt I Scen 1. Kör inledning "Himmel, hör vart rop uti nöden!"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 2. Recitativ "Till dessa gravars djup"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 3. Olyckeliga! Kväven neder / Scen 4. Marsch
Gustaf Wasa: Akt I Scen 4. Aria "Ma mitt beröm de slagnas blygd"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 4. Balett. Pas de quatre à l'espagnol
Gustaf Wasa: Akt I Scen 4. Balett. Polonaise
Gustaf Wasa: Akt I Scen 4. Kör "Förkunna högt var hjältes ära!"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 4. Kör "Förkunna högt var hjältes ära!"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 4. Recitativ "Sen mer än sexton ar försvunnit"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 4. Visa "Genom visdom, mod och styrka"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 5. Kör "O himmel, se var nöd!"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 5. Recitativ "Ett gruvligt vapengny man hör fran alla kanter"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 6. Aria "Ej nog att jag med vapnens tvang"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 6. Recitativ "Se där att fasta värn"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 6. Scen och kvartett: "Du genom vald mitt fosterland"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 7. Kvartett och kör "Du valnad av en vördad maka!"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 7. Recitativ "Försynen vare lov"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 7. Recitativ "Jag blott kan ömka och beklaga"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 8. Aria "Fran tronen uti bojor sänkt"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 8. Kvintett "Kärlek för en fosterbygd!"
Gustaf Wasa: Akt I Scen 8. Recitativ "Ack! Herre, i min nöd jag till er ömkan flyr"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 1. Aria och kör "Om ingen svensk man än beträtt"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 1. Hymn "Ädla skuggor, vördade fäder"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 1. Recitativ och scen "Ni svenska riddermän"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 2. Recitativ "Din kung, o Gustaf, till dig sänder"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 3. Aria "Ga, sag, att under fjättrar böjd"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 3. Aria och duett "Om ödets domar innebära"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 3. Recitativ "Hans mildhet! Vilket ord!"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 3. Recitativ "Jag min förundran ej kan neka"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 3. Recitativ "Mitt bröst vid era plagor blöder"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 3. Recitativ "Uppa min konungs ord jag gar att dig bebada"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 4. Kör "Nej, Gustaf, vet, vi en för alla"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 4. Kvartett "Du sett oss barn och far"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 4. Recitativ "Om nagon utav er, vid mistning av en maka"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 4. Recitativ "Väl, Norrby! Du har hört vad du din kung skall svara"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 5. Recitativ "Ni stridsmän! Ga och omsorg dragen"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 6. Recitativ och aria "Omsider far jag da ett obehindrat lopp... Grymma, sorgsna klagoskri"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 6. Scen "men, vilket ökant lugn i mina sinnen gjutes!"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 7. Balett. Allegretto
Gustaf Wasa: Akt II Scen 7. Balett. Allegro agitato
Gustaf Wasa: Akt II Scen 7. Balett. Larghetto
Gustaf Wasa: Akt II Scen 7. Cavatine "Glada drömmars lätta tropp"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 7. Recitativ "Sla, Gustaf, bort din sorg, vis' farorna förackt"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 8. Kör "Dig Gustaf, som ditt folk ur nöd och träldom ledde"
Gustaf Wasa: Akt II Scen 8. Scen "Vad ljuvlig dröm!"
Gustaf Wasa: Akt III Finale. Balett. Chaconne
Gustaf Wasa: Akt III Scen 1. Aria "Förmätne Gustaf, frukta!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 1. Scen och recitativ: "Var är jag? Himmel hjälp!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 10. "Men himmel! Ser jag rätt?" / Recitativ "Men ack, uti min famn, ur dina bödlars"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 10. Aria och kör "Kom, Gustaf, kom!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 10. Kör "Leve den hjälte som Sverige förlossat!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 2. Duett "Vad! Du ej räds din hörsamhet neka?"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 2. Recitativ "Jag uppfyllt har de bud"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 2. Recitativ "Soldater, fort!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 3. Duett och scen "Men vilken syn, o Gud!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 3. Kör "Skynda, skynda i gevär!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 3. Kör och scen "Du skall ej strafflöst längre rasa"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 4. Recitativ "Ack, herre! Vet att pa vart läger" / Scen 5. "Fly, konung, eller räds i Gustafs händer falla"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 6. Stridscen "Vänner, skynda er in i striden"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 7. Scen "Varthän? Varthän, försagda hopar?"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 8. Kör "Leve frihet och fosterbygd!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 8. Scen "Tyrann, vik bort!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 9. Duett "Min mor! Just nu kanske du lämnas"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 9. Kör och recitativ "Triumf! Triumf! Seger och ära!"
Gustaf Wasa: Akt III Scen 9. Recitativ: "Van öde nödgas jag, o himmel, att förfara!" / "Soldater! Hör nu opp att lata blodet rinna" / Marsch pa teatern
Gustaf Wasa: Uvertyr
Quartet in C Major
Sonata No. 3: Andantino amoroso
Sonata No. 3: Recit
Wie En Hirte Sein Volk (Bruno Hoffmann)