Skattkammaren är fortfarande ett experimentellt projekt, om du hittar några fel eller har förslag på hur sidan kan förbättras får du gärna skicka e-post. Om du gillar det här projektet och vill stödja den fortsatta utvecklingen går det också bra att donera. En lite längre bakgrund till projektet kan du läsa här.

Databasen uppdateras för tillfället inte kontinuerligt.

Upphovsrättslagen i Sverige säger att vi fritt får använda kompositioner då 70 år passerat sedan kompositörens dödsdag. Lagen säger också att inspelningar blir allmän egendom efter 50 år:

Upphovsrätt till ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled […]
(SFS 1960:729, kapitel 4, paragraf 43)
En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har […] en uteslutande rätt att förfoga över sin upptagning genom att […] framställa exemplar av upptagningen, och […] göra upptagningen tillgänglig för allmänheten. De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes. […]
(SFS 1960:729, kapitel 4, paragraf 46)

Med andra ord finns en guldgruva av gammal musik där ute! Helt lagligt får du göra nyinspelningar av gamla kompositioner, eller använda gamla inspelningar till nya projekt (sampla, använda som soundtrack till filmer, etc.)

Däremot är det inte helt lätt att ta reda på vilket material som är tillräckligt gammalt, och det är här Skattkammaren kommer in i bilden. Detta är helt enkelt en automatiskt genererad lista över kompositörer som varit döda i mer än 70 år och deras respektive kompositioner, samt inspelningar som gjordes för mer än 50 år sen.

Visa listan över Inspelningar eller Kompositörer

All kärlek till MusicBrainz som gör det hela möjligt.