← TillbakaVisa inspelningar

Hans Rott

(1858–1884)

Kompositioner

Symfoni i e-dur, första satsen