← TillbakaVisa inspelningar

Johann Anton Logy

(1686–1750)

Kompositioner

Partita in A minor (guitar: William Matthews)
Suite in G major: I. Allemande
Suite in G major: II. Courante
Suite in G major: III. Menuet
Suite in G major: IV. Gigue