← TillbakaVisa inspelningar

Józef Czechowicz

(1903–1903)

Kompositioner

Były czary i dziwy...
Chorągiewka na dachu śpiewa...
Ciemniej / Pagóry, zagaje...
Dobranoc miasto stare...
Kamienie, kamienice...
Na wieży furgotał blaszany kogucik...
Napojony smutkiem, zamyślony...
Niebo odmienia się...
No, do ranka jeszcze daleko...
W kościoła oknie...
We mgle nie słychać kroków...
Wędrowcze, masz towarzysza...
Wędrowcze, nic tylko księżyc...
Zegary, twarze nocy...