DUNGEN

Du ska inte tro att det ordnar sig

Du ska inte tro att det ordnar sig
ifall inte nån lägger av
Alla får stryk
när vintern rasar

Om trådarna fortsätter slitas av
förlorar du snart ditt förstånd
Allting försvinner
när vintern rasar
Alla vill synas
när vintern rasar