DUNGEN

Ta det lugnt

Säg hur tycker du bäst om att klä dig på en fest
allt som man kan glida i, synas i
Och vad tycker du bäst om att lyssna på idag
allt som man kan dansa till

Ta det lugnt

Har det hänt att du känt nånting jobbigt som har vänt
som har blivit [...]
Är du nöjd med ditt brev kanske vill du va ifred
[bara vilja njuta av [...]]

Ta det lugnt
Ta det lugnt
Ta det lugnt
Ta det lugnt