DUNGEN

Du och jag

Du och jag,
tillsammans under trädens kronor är vi alla jordens barn,
där vi söker efter ljuset, lyckan och det sanna
till varför vi finns till för varandra

Du och jag,
tillsammans under trädens kronor, där är väl alla likadana,
fast vi tänker lite granna annorlunda
på vad människor egentligen gör mot varandra

Har du en fågel i din hand?
Låt den genast gå!
Sen får du känslan av det rena,
ur ett hopplöst sökande,
och plötsligt är man fri