Det här utrymmet är reserverat för eventuellt framtida bruk.