Riddar Kato

Svenska kyrkan har trixat med sina sökfunktioner och därför pajat den här sidan. Tills vi har studerat och analyserat och reparerat kan du besöka den här sidan istället.

Men framför allt borde du titta på våra övriga projekt.

Vänligen, operatörerna