Labbet

Innehåll

Forskning, vad är det?

Glasögonman

Frågar du personalen på labbet får du nog lika många svar som det finns medarbetare där. En del hävdar att det är samma sak som teknik, andra menar att det är samlandet av kunskap. Någon kanske till och med anser att det är en slags känsla, svår att beskriva, liksom lite flyktig. Men de flesta forskare är nog överens om att det är lätt att känna igen riktigt bra forskning. Empirisk bevisföring, noggranna kontroller, omfattande dokumentation, alla är de grundläggande komponenter i den moderna forskningen. Detta vet personalen på labbet, och det är detta som är själva nyckeln till alla de fantastiska upptäckter de gjort, som har kommit att gagna företaget på en mängd olika sätt.

Om vi fick bestämma skulle alla företag ha ett litet forskarteam i källaren, det är dessa hjältar som för samhället och näringslivet framåt. Tyvärr har inte alla insett detta, kanske tror de att det kostar företaget mycket pengar? Men faktum är att de ekonomiska fördelarna enkelt väger upp nackdelarna, och i slutändan tjänar alla på forskningen. Inte minst kunderna.

Tre forskare

En investering för livet

När vi för sexton år sedan inrättade vår första forskningsavdelning fanns där bara tre personer. Men det var tre personer med nyskapande idéer, ett makalöst driv, och en vilja att förändra företaget i grunden. Detta inledande skeende var en period av osäkerhet och organisatoriska problem. Men inom kort hade vi kommit tillrätta med dessa barnsjukdomar, och det frö vi hade sått hade snart blommat ut i en ljuvlig trädgård av kreativitet, effektivitet och modernitet.

Under de fem följande åren kom den lilla forskningsavdelningen att formas till en fullfjädrad utvecklingsenhet, och hela 22 nya forskare anställdes under denna tid. Resultaten var ögonblickliga, tolv nya produkter och fyra nya tjänster kunde tack vare de ihärdiga forskarnas insatser lanseras till samtliga kunders stora belåtenhet. Vi svarade med att anställa lika många forskare till, och lokalerna byggdes ut till den tredubbla ytan. Detta ledde som väntat till en ännu större produktion av tekniskt avancerade varor och tjänster, och resten är – som man säger – historia.

Forskarteam

Som vanligt i framtiden

Det mest förbluffande med den tekniska utvecklingen som skett i samband med forskarinsatserna sedan labbets uppkomst, är att denna utveckling inte visar några tendenser till att avstanna. Labbet expanderar ständigt, och nya forskare anlitas till olika banbrytande projekt. även den viktiga grundforskningen får sin beskärda del. Konst och vanliga saker måste nog ses som en föregångare i den alltmer tilltagande forskartrenden i dagens företag.