Kreativa Filialen

Vi på Kovskij Nafta AB gillar kreativitet. Därför uppmanar vi alla anställda att skicka sina bästa idéer till oss på Kreativa Filialen. Dessa idéer kan sedan användas för att förbättra företaget, efter att de har behandlats av oss.

Om Kreativa Filialen

Vi på Kreativa Filialen är ett gäng som tar in de anställdas idéer och bestämmer om de är bra eller dåliga. De bra idéerna för vi vidare upp i hierarkin, för att på så sätt förbättra företaget. De dåliga idéerna kastar vi i en jättestor papperskorg som vi har införskaffat för ändamålet.

Alla kan inte bedriva kreativt arbete och oftast räcker det inte med en "bra idé" för att åstadkomma en reell förbättring. Därför finns Kreativa Filialen, som består av en litet, sammansvetsat gäng av avancerade tänkare.

Får du en bra idé, låt då oss göra det tunga arbetet. I slutändan vinner alla på det!

Vid förverkligande av idé kommer dennes upphov att tillskrivas Kreativa Filialen, ursprunglig upphovsperson tilldelas ej betalning eller erkännande av något slag.