Kompileringen, den namnlösa arbetskraften

Innehåll

Kompileringen är vår mest uråldriga avdelning. Här huserar kryp och oreda som ingen vet vad de heter, människor utan namn, identitet, och på grund av kompetensjustering även vissa utan lemmar.

Att de är viktiga för företaget råder det inget tvivel om, dessa är arbetarna ("länkarna") som sätter ihop objekt och symboler till färdiga binärapplikationer - det som kunden sedan kan avnjuta genom ett enkelt dubbelklick på skrivbordet!

Låt oss ta er på en hisnande tur genom de koncept som gjort Kompileringen så framgångsrik!

Länkargänget på avdelning 3; en ovärderlig resurs.

Ett hjärta av sten

Kompileringsavdelningens högkvarter styrs med järnhand av vakter och chefer som har specialrekryterats på grund av sin långa erfarenhet av makthavarskap och diverse fängelseinstitutioner. Samtliga arbetar de efter devisen "varma maskiner, kallt blod".

Att styra en sådan stor skock människor är ingen lätt uppgift. En av nycklarna ligger i företagets kärnvärden, som varje anställd godkänner, i de sista finstilta raderna i lönekontraktet.

Kompetensjustering

Anställd har, om excessiv fantasifullhet eller annan förtrollelse tar honom i sin makt, rätt att få en eller flera lemmar avsågade.

Företaget började under tidigt 40-tal tillämpa denna metod för att kväva ett groende missnöje och allt fler egna idéer hos de anställda. Resultatet var enastående. Under bara ett halvårs tid av aktiv kompetensjustering såg vi lydsamheten öka med 300% och den allmänna arbetsviljan öka med inte mindre än 60%.

Vi kan glatt konstatera att det inte har funnits intresse för facklig verksamhet på Kovskij Nafta AB. (Det är heller inte tillåtet enligt lag i den ekonomiska frihandelszon man opererar i.)

Ansvarsmakulering

Anklagas en eller flera Chefer av Anställd, har Ansvarsmakulering rätt att åberopas och ansvar hävs därmed ögonblickligen.

Regler är till för att följas, och det skall kännas att bryta mot dem. Konstruktionen bygger i mångt och mycket på arbetarnas egna ansvar att hålla god ton med sina överordnade. Skulle osämja ändock utbryta har vi bestämt att cheferna ska ha rätt att avsäga sig ansvaret för arbetarens fortsatta säkerhet på kontoret. Detta är till för allas trevnad.

Lönefritt

Var Anställd har rätt av att från Bolaget erhålla lönefritt, det vill säga obetald lön för allt utfört arbete. 20 (tjugo) timmar om dygnet skall Anställd befinna sig redo att ta emot nya beställningar i kompileringsverkstaden och skall utöver det — minst 2 (två) timmar — finnas tillgänglig för kommunikation per rörpost.
En av de många tavlor som hänger i styrelserummet, denna hämtad ur ingen mindre än Knut Karlssons privata konstsamling. Karlsson var VD mellan 1946 - 1959.

Var man på sin plats

På Kovskij Nafta AB anstränger vi oss till det yttersta för att ta tillvara på varje medarbetares egna förmågor. Vi tror på personlig utveckling, det är därför av yttersta vikt med "var och en på sin plats". Somliga är födda till chefer, medan andra har binärkompilering, eller annat grovarbete, i blodet.

Under dialogskapande möten i styreserummet beslutar man om dessa saker, gör analyser, skickar ut skrivelser på remiss. Efter detta oerhörda tankearbete är vi till slut upplysta och kan verkställa personaländringarna enligt gällande föreskrifter.

— Ibland får några gå, men det är oundvikligt. Vi måste hindra oss från att tänka på det, och istället blicka framåt mot en ljus framtid för bolaget! hälsar en styrelseledamot på väg till lunch. Vi kan inte annat än hålla med.