Jag vet hur man väntar

Sångbok - omslag

Varsågod vänner, texter och ackord till alla låtar på albumet Jag vet hur man väntar av Vapnet.
Uttagna av Markus Amalthea Magnuson och Sandra Valenca.
Skicka alla slags kommentarer, korrigeringar och hat till ansvarige.
(Klicka på omslaget för att ladda ner.)