PÅ INDIVIDENS BEKOSTNAD

NY SVENSK PSEUDODOKUMENTÄR

På individens bekostnad är en kortfilm som utspelar sig i mönsterkommunen Nacka. Vi får följa Jakob Ohlsson, en notorisk Nacka-hatare och allmän misfit. Filmen är dokumentären som återger hans högst personliga redogörelse för varför Nacka egentligen är helvetet på jorden.

Det börjar på en ödslig parkeringsplats ute i villaförorten och med moped och handhållen kamera reser sedan regissören och Jakob runt till de platser som karaktäriserar Nacka bäst. En redogörelse som ingalunda följer gängse regler för "objektivt" historieberättande eller tar hänsyn till gränsdragningen mellan spelfilm och dokumentär.

Vissa ting låter sig inte begränsas av gängse kategorier. Även om jag, som vän av ordning, med våld söker tvinga dessa ting in i malätna begreppsramar, tycks de hela tiden slinka mig ur händerna. Ju mer jag fumlar efter Det Där Begreppet att beskriva Det Där Tinget med, desto mer tycks Det Där Tinget åma och slingra sig undan mina knaggliga klassificeringar. Just så förhåller det sig med På individens bekostnad.
– Jakob Ohlsson

Att göra film är för många människor ett sätt att leka med verkligheten. Att tänja på gränser, vända upp och ner på föreställningar och att destillera alla de intryck vi får. Resultatet är en avskärmad variant av verkligheten. Men kanske är det filmen vi ska leka med? Verkligheten är det vi är medvetna om, den finns hela tiden där, den upphör inte att existera. Filmen som medium däremot, är ett organiskt och flyktigt ting. Det låter sig lekas med.
– Markus Amalthea Magnuson

LADDA NER

Du kan ladda ner filmen i sin helhet här:
pa-individens-bekostnad.avi (295 MB)

OM REGISSÖRERNA

Markus Amalthea Magnuson och Jakob Ohlsson är båda 20 år gamla och bor i Stockholm/Nacka. De har ingen tidigare erfarenhet av professionellt filmskapande och detta är deras första färdigställda film för visning.

KONTAKT

Markus Amalthea Magnuson