De handskrivna valsedlarna

Då senaste riksdagsvalet inföll ansåg en väljare att de etablerade partierna inte duger, och röstade därför istället på:

Folkhemmet Sverige

Denna information hämtas automatiskt från Valmyndighetens hemsida, ladda om sidan för ännu en tankeställare. Har du frågor kan du kontakta upphovspersonerna, sedan är det dags för dig att betrakta våra övriga projekt.