De handskrivna valsedlarna

Då senaste EU-valet inföll ansåg två väljare att de etablerade partierna inte duger, och röstade därför istället på:

Enhet

Denna information hämtas automatiskt från Valmyndighetens hemsida, ladda om sidan för ännu en tankeställare. Har du frågor kan du kontakta upphovspersonerna, sedan är det dags för dig att betrakta våra övriga projekt.