Mitt namn är Fur

Vad skönt, en sida helt för mig själv. Jag är trött på att alla ska lägga sig i mina åsikter!

Folk reagerar ofta på vad jag säger, dom blir i regel antingen rädda eller upprörda. Det sägs att jag är dryg, överlägsen och lider av hybris, och det är nog sant, men det skiter jag i.

Jag är radikal, tenderar att ha fascistiska åsikter och har ett hett temperament.

Fur, jag är orolig för din hälsa. Om du fortsätter utbrydera dig så här kan du gå längre in i din sjukdom. Det kan bara gå på ett sätt.

Dra härifrån, har jag gett dig tillstånd att uttala dig på min personliga sida?

Tillbaka