Antal donerade Sofiero: 0

Nu kan du som utomstående betraktare delta i den delikata process som leder fram till ett konstverks födelse, genom att donera öl. För tio* burkar pilsner utlovar vi på Konst och vanliga saker ett nytt konstverk inom en vecka!


Vad har hänt?

FN sätter ned foten

I november 2007 antog FN:s säkerhetsråd under högst kontroversiella former resolutionerna 706 och 712, som fastslog att kraftiga sanktioner skulle införas mot konsten i Sverige. Vid den tidpunkten hade ingen utredning gjorts om de komplexa mekanismer som leder till ett konstverks tillkomst, men ölteorierna fanns med redan på ett tidigt stadium. Av en okänd anledning justerades vid årsskiftet 2007/08 de svenska alkoholskatterna på ett vis som innebar att priset på den klassiska burkölen Sofiero för första gången översteg tio kronor.

Drastiska följder i konstnärsvärlden

Konsekvenserna var förödande. Över hela landet kunde en kraftig nedgång i antalet skapade konstverk märkas, vissa undersökningar (framför allt S/22366, p.37) antydde ett bortfall på över 32%. Trots de hårda sanktionerna låg antalet verksamma konstnärer kvar på i stort sett samma nivå. Kort efter detta konstaterande gjorde FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon det uttalande som skulle komma att bli känt som "The Sweden Art Extinction Statement" där han öppet deklarerade att skatteförändringarna i Sverige verkligen var en del av FN:s sanktioner, samt att dessa sanktioner av säkerhetsrådet ansågs ha varit framgångsrika: Sverige var nu ett land fullt av oinspirerade och sysslolösa konstnärer.

Art-for-beer-programmet initieras

Kritiken mot säkerhetsrådet var högljudd, inte minst från Sveriges håll. Anders Lidén, ambassadör och chef för Sveriges ständiga representation vid FN i New York, menade vid ett delegationsmöte i januari 2008 att generalförsamlingen på det stora hela saknar insikt i det svenska konstnärsklimatet. Han fick inget gehör från övriga medlemsländer, och de flesta politiska experter är överens om att det var denna händelse som ledde till att Art-for-Beer-programmet inleddes senare samma månad. Valet av ambassadörer för projektet föll efter enhälligt beslut i riksdagen på Konst och vanliga saker, med visst stöd av Kovskij Nafta AB.

- De styrande mekanismerna för programmet är alltför komplexa för att vanligt folk ska kunna begripa dem, men i korthet handlar det om att du som besökare donerar ett valfritt antal öl, och tillbaka kommer konst och åter konst!, meddelar en anställd vid Labbet via rörpost.

* Forskare har kommit fram till att det krävs tio Sofiero för att skapa ett konstverk.