Publicerat av Markus Amalthea Magnuson den 1 december 2009
Kategorier: Drifter · Politik · Teknologi

Lås och nycklar, kunskap och intentioner – ett manifest till stöd för Forskningsavdelningen

Ett tillslag sker mot kulturhuset Utkanten efter misstankar om svartklubbsverksamhet, något som i sig kan ifrågasättas men vilket jag undviker att göra för tillfället, den diskussionen förs dessutom redan på andra håll. Uppseendeväckande är de beslag som samtidigt gjordes av datorer och kringutrustning hos Forskningsavdelningen, ett hackerspace vars koppling till Utkanten helt enkelt är att de delar lokaler.

Polisen beslagtar nyckelkopieringsmaskiner, låsdyrkar och högeffektiva antenner för trådlös nätverksåtkomst, och något känns plötsligt väldigt bekant. De talar om ”förberedelse till grov stöld” och om ”dataintrång”… varifrån känner jag igen allt detta? Så slår det mig: det här är ju inte händelser av idag, det är berättelser som cirkulerade på BBS:er i mitten av 1990-talet, det är texter från 2600 i mitten av 1980-talet, det är vad Bruce Sterling skriver om i The Hacker Crackdown, händelser med sin början på 1970-talet. Kort sagt, historien upprepar sig och vi befinner oss mitt i den.

Allting har ett syfte i polisens värld, varje fysiskt föremål sin teleologiska slutpunkt. Intention och syfte bortses ifrån. Om jag svingar knytnäven i luften är det bara rörelse, det är först när jag riktar slaget mot en annan människa utan medgivande som det blir misshandel. Men en uppsättning låsdyrkar är tydligen alltid avsedda för brott, trots att dessa både i teori och praktik är nycklar, om än med ett aningen okonventionellt utseende. Några av världens vanligaste lösenord är ”password”, ”123456” och ”qwerty”, betyder det att jag genom innehavet av dessa lösenord, kännedomen om dessa korta stycken text, automatiskt blir en potentiell kodknäckare med brottsligt uppsåt? Signaturen ”E-mannen” skriver i en kommentar träffande:

Thank FSM that they didn’t find any boxing-gloves at Forsken since that would probably lead to ‘preparation to commit Assault and battery’ accusations.

Låsdyrkning ska däremot inte bara förstås som ett teoretiskt och esoteriskt intresse, den bör även ses ur tillämpad synpunkt. Det var en månad sen (nästan på minuten, kusligt…) jag hjälpte en vän att komma in i sitt vindsförråd som han förlagt nyckeln till, tack vare elementära kunskaper om lås samt billiga, lättillgängliga och fullt lagliga verktyg kunde jag öppna låset utan att ens förstöra det. Något brott har givetvis inte begåtts i detta fall.

Slående är polisens till synes totala oförståelse för nyfikenhet kring teknik, att tekniken kan vara ett intresse och ett hobby snarare än bara verktyg. Att det är jakten på kunskap, inte data, som driver många hackers. Kanske är det här vi hittar förklaringen, i detta oskyldiga men bespottade ord: hacker. Entusiaster som intresserar sig för och i förlängningen överskrider teknik av alla slag: digital, analog, mekanisk och beyond. Överskridandet av teknik är oönskad i ett samhälle som vill bibehålla en viss kontroll över sina medborgare, därför är också Forskningsavdelningen oönskad.

Det blir oundvikligt att avsluta denna text genom citerandet av det klassiska hackermanifestet ”The Conscience of a Hacker” av The Mentor:

This is our world now… the world of the electron and the switch, the beauty of the baud. We make use of a service already existing without paying for what could be dirt-cheap if it wasn’t run by profiteering gluttons, and you call us criminals. We explore… and you call us criminals. We seek after knowledge… and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias… and you call us criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it’s for our own good, yet we’re the criminals.

Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for.

I am a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you can’t stop us all… after all, we’re all alike.

Ett samhälle där kunskap i sig själv anses farlig att inneha, är ett oerhört farligt samhälle.

Ett svar till “Lås och nycklar, kunskap och intentioner – ett manifest till stöd för Forskningsavdelningen”

  1. brytburken skriver:

    Bra skrivet.

    Du ordsatte och expanderade sånt jag tänkt på under det senaste dygnet.

    Det borde anordnas en demonstration eller liknande manifestation pga denna händelse.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *